Bron_1.JPG

Vandringstips

Det finns flera vandringsleder i Eda kommun

”Vandringens historia är en oskriven, hemlig historia, vars fragment kan hittas ibland tusentals stycken i böcker, i sånger, vägar och nästan alla äventyr.” Lederna runt om i Eda ger dig inte bara möjlighet att njuta av själva vandringen, de är ett utmärkt sätt att även upptäcka natur, historia och kultur. Vandring är enkelt. Vandring är kul.

Finnskogleden

Den 24 mil långa Finnskogleden startar i Morokulien och slingrar sig på båda sidor om gränsen nästan ända upp till Trysil. Kring leden finns även alternativa vandringar som man kan göra: Sjutorpsrundan och Tiotorpsrundan.

Pilgrimsleden

Pilgrimsleden i västra Värmland har sin utgångspunkt i Värmlandsnäs, och kommer in i Eda kommun längs den f.d. Järnvägsbanan från Sulvik till Koppom. Den fortsätter via Beted och Skillingsfors mot den norska gränsen där den fortsätter in i Vestmarka. Hela sträckningen inom Eda kommun är 45 km lång.

Säterleden

Säterleden har sin utgångspunkt vid Remjängs vattensåg och slingrar sig sedan ca 7 km upp till Remjängssätern.  Under våren 2021 pågår det avverkning i området längs leden.

Familjeleden och Tuffa LedeN

Gullrosas berg i Skillingmark finns två leder: Familjeleden på 1,6 km och Tuffa Leden på 2,3 km. Den sistnämnda är svår och har flera branta och svårforcerade passager.


Tallmons natur- och strövområde

Tallmons natur- och strövområde i Charlottenberg har flera utmärkta vandringsleder och även en grillkåta som är öppen för allmänheten. Här finns elljusspåret på 2,5 km, Tallmostigen 4,2 km, Skidspåret 4 km, Hökedalsstigen 800 m, Vrångsälvsstigen 800 m samt Natur & kulturstigen 1 km.

Kulturvandring

Genom Charlottenberg slingrar sig Kulturvandringen på 10 km. Start och mål vid Kommunhuset. Kartguide finns att   hämta på Kommunhuset.  Kulturvandringen är registrerad hos Svenska Folksportsförbundet.

 

Eda guiden och Eda kartan 2021